Kas teil on uus telefon?

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Nii kodus, tööl kui ka liikvel olles leiate tõenäoliselt Wi-Fi-võrke, millega telefon saab ühenduse luua. Mõni võrk on kõigile kasutamiseks saadaval ja mõni nõuab ühenduse loomiseks parooli. Wi-Fi-ühenduse kasutamine aitab vähendada mobiilsideandmete kasutamist ja säästa raha, samuti on Wi-Fi-ühendus tavaliselt kiirem kui mobiilsideühendus.

  1. Puudutage rakenduste loendis suvandeid Sätted ikoon Sätted > Wi-Fi.

  2. Veenduge, et suvand Wi-Fi-võrk lülitiikoon on asendis Sees.

    Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, siis otsib telefon piirkonnas saadaolevaid Wi-Fi-võrke. Võrgu leidmisel näete loendis selle nime ja teavet selle kohta, kas tegemist on avatud või turvalise võrguga.

  3. Puudutage võrku, millega soovite ühenduse luua.

  4. Kui loote ühendust turvalise võrguga ja teil palutakse sisestada kasutajanimi ja parool, sisestage need ja puudutage suvandit Valmis.

Näpunäide

Kas näete ekraani ülaosas teavitust, kui Wi-Fi-võrgud on saadaval? Puudutage seda, et minna jaotisse Wi-Fi sätted, ja puudutage võrku, millega ühendus luua. Kui soovite näha oma olekuriba või teavitusest loobuda, libistage seda paremale.

Wi-Fi pääsupunktide otsimine

Kui teie mobiilioperaator pakub Wi-Fi pääsupunkte, on väga hästi! Teie telefoni saab seadistada nendega automaatselt ühenduma, et kasutaksite mobiili andmeside asemel Wi-Fi-ühendust, kui see on saadaval (näiteks mõnes kohvikus). Leiate sätte Loo automaatselt ühendus Wi-Fi pääsupunktidega jaotisest Sätted sätete ikoon> Wi-Fi > Täpsem, kui teie telefon on vastavalt seadistatud. (Selle sätte nimi võib erineda ja kõik mobiilioperaatorid ei paku Wi-Fi pääsupunkte.)

Kui olete väljas ja otsite Wi-Fi pääsupunkte, võite minna ka jaotisse Sätted sätete ikoon > Wi-Fi ja puudutada suvandit Leia lähedalasuv Wi-Fi. Data Sense'i Wi-Fi-teatmik kuvab kaardi lähedalasuvate Wi-Fi-pääsupunktidega. (Kõik mobiilioperaatorid ei paku Data Sense’i.)

Saate aidata teistel Windows Phone’i kasutavatel inimestel leida läheduses olevaid Wi-Fi pääsupunkte, kui lubate saata avalikud Wi-Fi-ühenduse andmed automaatselt Microsoftile. Kui otsustate seda teha, siis saadab telefon võrgu nime, teenuse kvaliteeti, ribalaiuse, autentimise tüübi ja muud üksikasjad avalike Wi-Fi-võrkude kohta, millega ühenduse loote. Teabe alusel tuvastatakse lähedalasuvaid Wi-Fi-pääsupunkte ja muudetakse need kättesaadavamaks.

Kui te ei soovi osaleda ega ühenduse teavet saata, siis puudutage Wi-Fi sätetes suvandit Täpsem ja tühjendage märkeruut Saada teavet Wi-Fi-ühenduste kohta lähedalasuvate Wi-Fi-võrkude leidmiseks. Lisateavet leiate jaotisest Windows Phone 8 privaatsusavaldus.

Seotud teemad

Avaldage arvamust