Ühendus

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine

Nii kodus, tööl kui ka liikvel olles leiate tõenäoliselt Wi-Fi-võrke, millega Windows Phone saab ühenduse luua. Wi-Fi-ühendus hoiab mobiilsideandmetelt raha kokku, lisaks on see sageli kiirem kui mobiilsideühendus ja võimaldab akut säästa. Saate endiselt teha enamikku mobiilsideandmete ühendusega tehtavatest toimingutest, näiteks sirvida veebi, laadida alla rakendusi, kuulata voogesitatavat muusikat jm.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks on mitu võimalust, alates sellest, kui telefoni esimest korda häälestate. Kui otsustate kasutada Wi-Fi-sensorit, loob see ühenduse teadaolevate avalike Wi-Fi-võrkudega ja ka võrkudega, mida kontaktid on teiega jaganud. Pääsete Internetti, ilma et peaksite ühenduse loomiseks ise midagi tegema. (Wi-Fi-sensor ei pruugi kõikides riikides ja regioonides saadaval olla ja funktsioon on saadaval vaid Windows Phone 8.1-s. Vaadake tarkvaraversiooni ja uurige, kas värskendus on saadaval.)

Loomulikult saate ka ise Wi-Fi-võrguga ühenduse luua.

Wi-Fi-võrguga ise ühenduse loomine

 1. Puudutage rakenduste loendis suvandeid Sätted ikoon Sätted > Wi-Fi.

 2. Veenduge, et suvand Wi-Fi-võrk on asendis Sees lülitiikoon.

  Kui Wi-Fi on sisse lülitatud, siis otsib telefon piirkonnas saadaolevaid Wi-Fi-võrke. Võrgu leidmisel näete loendis selle nime ja teavet selle kohta, kas tegemist on avaliku või turvalise võrguga.

 3. Puudutage võrku, millega soovite ühenduse luua.

 4. Kui loote ühendust turvalise võrguga ja teil palutakse sisestada parool, siis sisestage see.

 5. (valikuline) Kui kasutate Wi-Fi-sensorit ja soovite jagada kontaktidega juurdepääsu võrgule, siis märkige ruut Jaga võrku mu kontaktidega. Kui te ei soovi võrku jagada, siis tühjendage märkeruut.

  Kui otsustate võrku kontaktidega jagada, saavad nad võrgu ulatuses olles ja sellega ühenduse loomisel Internetile juurdepääsu, kuid nad ei näe võrgu parooli.

 6. Ühenduse loomiseks puudutage suvandit Valmis.

Näpunäited

 • Vaadake teavet Wi-Fi pääsupunktide, sh lähedalasuvate pääsupunktide kaardil kuvamise ja mobiilioperaatori pakutava pääsupunktiga automaatse ühendamise kohta jaotisest Wi-Fi pääsupunktide leidmine. Wi-Fi-ühenduse loomisel saadab telefon ühendusega seotud teabe Microsoftile, kui suvandites Sätted ikoon Sätted > Wi-Fi > Halda on valitud märkeruut Saada teavet Wi-Fi-ühenduste kohta, et aidata leida lähedalasuvaid Wi-Fi-võrke. Kogutava teabe kohta saate teavet jaotisest Windows Phone 8.1 privaatsusavaldus.
 • Avalikud võrgud pole turvalised. Näiteks võivad kõik inimesed ühenduse luua ja võib-olla ka näha, mida teete. Olge ettevaatlik, kui teete võrgus toiminguid, mis nõuavad isiklikke või tundlikke andmeid, või oodake nende toimingutega, kuni saate luua ühenduse usaldusväärse turvalise võrguga.
 • Kas teil on arvuti või tahvelarvuti, milles on Windows 8.1? Avage Windows Phone 8.1-s jaotis Sätted ikoon Sätted > Sätete sünkroonimine ja lülitage sisse suvand Paroolid lülitiikoon. Seejärel tuleb teil vaid ühe korra sisestada võrgu parool. Ülejäänud seadmed loovad ühenduse automaatselt, kui võrk on läheduses. Vaadake selle kohta lisateavet jaotisest Windows Phone’i sätete sünkroonimine.

Seotud teemad

Avaldage arvamust