Καινούργιο τηλέφωνο;

Σύνδεση: πώς και πότε

Το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδεθεί στο Internet και σε άλλες συσκευές με πολλούς τρόπους. Κάθε τρόπος έχει πλεονεκτήματα, ανάλογα με το σημείο στο οποίο βρίσκεστε και την ενέργεια που θέλετε να κάνετε.

Μπορείτε να επιλέξετε και να διαμορφώσετε ρυθμίσεις για διάφορες μεθόδους σύνδεσης, ανοίγοντας την ενότητα Ρυθμίσεις του τηλεφώνου: Στην οθόνη Έναρξη, μετακινηθείτε αριστερά στη λίστα Εφαρμογές και, στη συνέχεια, πατήστε Ρυθμίσεις Εικονίδιο "Ρυθμίσεις".

Σύνδεση φωνής

Όταν κάνετε μια τηλεφωνική κλήση, το τηλέφωνό σας χρησιμοποιεί τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας σας. Για να μάθετε λίγα περισσότερα πράγματα σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε, ανατρέξτε στο θέμα Πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων.

Σύνδεση δεδομένων

Όταν κάνετε ενέργειες όπως η περιήγηση στο Web και η αποστολή email, το τηλέφωνό σας στέλνει και λαμβάνει δεδομένα μέσω σύνδεσης Wi-Fi, σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας ή σύνδεσης τηλεφώνου-υπολογιστή.

Το τηλέφωνό σας θα επιλέξει συνήθως μια σύνδεση Wi-Fi αντί για μια σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, όταν είναι διαθέσιμες και οι δύο. Επίσης, όταν το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, το τηλέφωνο θα επιλέξει τη σύνδεση δικτύου του υπολογιστή αντί για άλλες συνδέσεις.

Σύνδεση Wi-Fi

Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να είστε ήδη εξοικειωμένοι με τα δίκτυα Wi-Fi. Στην περίπτωση που έχετε πάρει τον φορητό σας υπολογιστή στην καφετέρια της περιοχής σας και συνδεθήκατε στο διαδίκτυο, τότε έχετε χρησιμοποιήσει σύνδεση Wi-Fi. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το Windows Phone για να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Όταν βρίσκεστε στην εμβέλεια ενός διαθέσιμου δικτύου Wi-Fi, αυτή η μέθοδος σύνδεσης είναι συνήθως πιο γρήγορη και λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τη χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας.

Από προεπιλογή, η σύνδεση Wi-Fi του τηλεφώνου είναι ενεργοποιημένη και πάντοτε έτοιμη για σύνδεση σε ένα δίκτυο Wi-Fi. Όταν το τηλέφωνο βρει ένα δίκτυο, θα εμφανίζεται περιοδικά μια ειδοποίηση που θα σας ενημερώνει ότι υπάρχει κάποιο διαθέσιμο δίκτυο στην περιοχή σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να πατήσετε την ειδοποίηση και να επιλέξετε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε. (Εάν δεν θέλετε να βλέπετε αυτές τις ειδοποιήσεις, μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε από τις ρυθμίσεις Wi-Fi του τηλεφώνου σας.) Το τηλέφωνό σας θα συνδέεται αυτόματα σε ένα δίκτυο στο οποίο είχατε συνδεθεί στο παρελθόν, εάν αυτό είναι εντός εμβέλειας.

Εάν θέλετε να μάθετε πώς να ρυθμίσετε τις παραμέτρους της σύνδεσης Wi-Fi του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στο θέμα Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi.

Τέλος, πολλά δίκτυα Wi-Fi είναι ασφαλή και απαιτούν από εσάς να καταχωρήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για να μπορέσετε να συνδεθείτε στο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας έχει δυνατότητα σύνδεσης σε ανοικτά δίκτυα που δεν απαιτούν κωδικό πρόσβασης ή σε προστατευμένα δίκτυα που χρησιμοποιούν τα εξής πρωτόκολλα ασφαλείας: WPA, WPA2 και WEP.

Σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας

Οι χρεώσεις για σύνδεση μέσω του δικτύου του παρόχου κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών σας. Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας ενδέχεται να σας χρεώσει επιπλέον για τη χρήση των δεδομένων, ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή. Η περιαγωγή ενεργοποιείται όταν το τηλέφωνο συνδέεται με διαφορετικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας από εκείνο του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε και χρησιμοποιεί αυτήν τη σύνδεση για την ανταλλαγή δεδομένων. Από προεπιλογή, οι παράμετροι του τηλεφώνου σας έχουν ρυθμιστεί για την απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας κατά την περιαγωγή, προκειμένου να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η περιαγωγή δεδομένων;.

Γενικά, θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες σύνδεσης δεδομένων σχεδόν σε οποιοδήποτε σημείο με σύνδεση κινητής τηλεφωνίας. (Αυτό εξαρτάται επίσης από το αν η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας είναι διαθέσιμη στο σημείο που βρίσκεστε.) Για παράδειγμα, όταν κυκλοφορείτε έξω, μπορεί να θέλετε να μάθετε πού βρίσκονται τα πλησιέστερα εστιατόρια, οπότε, κάνετε μια αναζήτηση στο Web για να το μάθετε.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις καθολικές ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας, συμπεριλαμβανομένου του δικτύου στο οποίο βρίσκεστε συνδεδεμένοι αυτήν τη στιγμή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ρυθμίσεις κινητής τηλεφωνίας. Αυτό σας βοηθά να παραμείνετε συνδεδεμένοι όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να προωθεί κλήσεις. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Πραγματοποίηση και λήψη τηλεφωνικών κλήσεων.

Επίσης, αν είστε σε αεροπλάνο και πρέπει να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία πτήσης για να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε. Απενεργοποιεί όλες τις συνδέσεις στο τηλέφωνό σας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε ξανά τις συνδέσεις Wi-Fi, ράδιο FM και Bluetooth ξεχωριστά, ενώ το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι η λειτουργία πτήσης;.

Ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε μπορεί να σας ενημερώσει σε ποιες άλλες ρυθμίσεις σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας μπορείτε να έχετε πρόσβαση με το τρέχον πρόγραμμα του τηλεφώνου σας. Οι επιλογές σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας εξαρτώνται επίσης από τις τοπικές ρυθμίσεις, επειδή οι διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές έχουν συνήθως διαφορετική υποδομή.

Συνδεσιμότητα Bluetooth

Τέλος, υπάρχει η συνδεσιμότητα Bluetooth. Παρόλο που δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Bluetooth για να συνδεθείτε στο Internet, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε ζεύξη του τηλεφώνου σας με ένα αξεσουάρ, όπως ένα κιτ αυτοκινήτου ή ένα ακουστικό ανοιχτής ακρόασης.

Από προεπιλογή, η λειτουργία Bluetooth είναι απενεργοποιημένη στο Windows Phone μέχρι να την ενεργοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να μάθετε πώς να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth, ανατρέξτε στο θέμα Ζεύξη τηλεφώνου με αξεσουάρ Bluetooth.

Πείτε μας τη γνώμη σας