Office Mobile

Arbejd med dokumenter på SharePoint

Du kan arbejde på Microsoft Office-dokumenter, som er på et Microsoft SharePoint Online- eller SharePoint 2010-websted (og nyere), også når du ikke er i nærheden af computeren. Arbejd ved hjælp af Microsoft SharePoint Workspace Mobile, som er en del af Office-hubben på telefonen.

Bemærk!

 • I nogle organisationer kan du kun få adgang til et SharePoint 2010-websted (og nyere), hvis du har forbindelse til organisationens interne Wi-Fi-netværk. Du kan finde flere oplysninger om at oprette forbindelse til Wi-Fi under Opret forbindelse til et Wi-Fi-netværk.
 • Du kan få adgang til dokumenter på et SharePoint Online-websted når som helst ved hjælp af en mobildata- eller Wi-Fi-forbindelse. SharePoint Online er tilgængelig med Microsoft Office 365.
 • Du kan finde flere oplysninger om SharePoint ved at besøge webstedet Microsoft SharePoint.

Sådan åbner du et SharePoint-websted første gang på din telefon

 1. App-listen skal du trykke på Office Ikonet Office.

 2. Svip til Steder, og tryk derefter på Ny Ikonet Ny sted.

  Hvis du allerede er logget på din telefon med en Microsoft Exchange- eller Microsoft Office 365-konto, som inkluderer SharePoint Online, vises dit SharePoint-teamwebsted måske allerede under Steder. Tryk på teamwebstedet for at åbne det. Du kan få mere at vide om konfiguration af mailkonti på telefonen under Konfigurer eller slet en mailkonto.

 3. Skriv adressen på et SharePoint-websted, et dokumentbibliotek eller en mappe, og tryk derefter på Søg Ikonet Søg på tastaturet. Kontrollér, at du inkluderer http:// eller https:// i starten af adressen.

  Hvis du har konfigureret en Exchange-mailkonto på telefonen, vil SharePoint forsøge at bruge det brugernavn og den adgangskode til at logge på SharePoint-webstedet. Hvis der ikke er konfigureret en konto på telefonen, bliver du bedt om at angive brugernavn og adgangskode.

 4. Hvis du bliver bedt om at logge på, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis logonsiden for Microsoft Office 365 vises, skal du skrive dit bruger-id i det relevante felt, skrive adgangskoden i feltet Adgangskode og derefter trykke på Log på.
  • Hvis skærmen Websted vises med felterne Mailadresse og Adgangskode, skal du skrive mailadressen og adgangskoden til din Office 365-konto i de relevante felter og derefter trykke på Udført.
  • Hvis skærmen Websted vises med felterne Brugernavn, Adgangskode og Domæne, skal du skrive brugernavnet, adgangskoden og domænet til din konto i de relevante felter. Hvis du for eksempel logger på som "contoso\kevinc" på arbejde, skal du skrive contoso som domænenavnet og kevinc som brugernavnet. Tryk på Udført.

Bemærk!

Hvis du vil tilføje og åbne et andet SharePoint-websted senere, skal du gå til Steder og trykke på Ny Ikonet Nyt sted. På skærmen Tilføj SharePoint-websted skal du skrive adressen på SharePoint-webstedet (inklusivehttp:// eller https://) og derefter trykke på Søg Ikonet Søg på tastaturet.

Sådan gennemser du et SharePoint-websted

 1. Gå til Office-hubben, og svip til Steder.

 2. Tryk på det SharePoint-websted, det dokumentbibliotek eller den mappe, du vil gennemse.

 3. Hvis du vil gå et niveau op på SharePoint-webstedet, skal du trykke på Op Ikonet Op.

 4. Hvis du vil åbne SharePoint-webstedet i webbrowseren på telefonen, skal du trykke på Flere Ikonet Flere > Åbn i browser.

 5. Hvis du vil føje en mappe, som du bruger meget, til Steder, skal du trykke på Flere Ikonet Flere > Føj til steder.

Tip!

Er der et dokumentbibliotek på SharePoint, som du bruger meget? Fastgør det til Start, så kan du få adgang til det med et enkelt tryk på Startskærmen. Tryk på dokumentbiblioteket, og hold det nede, og tryk derefter på Fastgør til start.

Sådan søger du efter et dokument på SharePoint-webstedet

 1. Gå til Steder, og tryk på det SharePoint-websted, det dokumentbibliotek eller den mappe, du vil søge i.

 2. Hvis du vil søge efter et dokument i den aktuelle visning, skal du trykke på Søg Ikonet Søg. Begynd at skrive navnet på dokumentet i feltet Søg, og tryk derefter på dokumentet, når du kan se det.

 3. Hvis der ikke blev fundet nogen resultater i den aktuelle visning, kan du trykke på Søg efter dokumenter på [servernavn] for at søge efter dokumentet på SharePoint-webstedet.

 4. Tryk på dokumentet for at åbne det på telefonen.

Sådan åbner og redigerer du et Office-dokument på et SharePoint-websted

 1. Gå til Steder, og tryk på det SharePoint-websted, det dokumentbibliotek eller den mappe, der indeholder det dokument, du vil åbne og redigere.

 2. Tryk på dokumentet for at åbne det. Det kan være et Word-dokument, en Excel-projektmappe eller en PowerPoint-præsentation.

  Der downloades en kopi til telefonen.

 3. Foretag og gem dine ændringer, som du plejer.

  De ændringer, du foretager, gemmes på SharePoint-webstedet. Hvis dokumenter ligger på en delt placering på webstedet, kan andre personer i dit firma eller din organisation åbne dokumentet og se dine ændringer.

Bemærk!

Du kan også trykke på en OneNote-notesbog, som findes på et SharePoint-websted, for at åbne den og foretage ændringer i OneNote Mobile.

Sådan løser du en konflikt

Der kan opstå en konflikt, hvis du redigerer et dokument fra telefonen og derefter prøver at gemme ændringerne, efter at en anden også har lavet ændringer i samme dokument på webstedet. Når det sker, skal du løse konflikten, inden du kan gemme dokumentet på SharePoint-webstedet.

 1. Hvis meddelelsen Kan ikke uploades stadig vises, skal du trykke på OK.

 2. Gå til Office-hubben, tryk på det dokument, som er berørt af uploadfejlen, og hold det nede, og tryk derefter på Se status.

 3. Tryk på Løs på skærmen Uploadstatus.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder på skærmen Konfliktløsning:

  • Hvis du vil opdatere dokumentet på telefonen med den seneste kopi fra SharePoint-webstedet, skal du trykke på Erstat element på telefon og derefter trykke på Opdater kopi. Advarsel – De ændringer, du har foretaget i dokumentet på telefonen, går tabt.
  • Hvis du vil gemme den kopi af dokumentet, der findes på telefonen, på SharePoint-webstedet, skal du trykke på Erstat element på server og derefter trykke på Opdater kopi. Din kopi gemmes på SharePoint-webstedet og overskriver den aktuelle version på webstedet.
  • Hvis du vil bevare begge versioner af dokumentet, skal du omdøbe kopien af dokumentet på telefonen. Tryk på Gem som, skriv et filnavn i feltet Filnavn, tryk på feltet Gem på, tryk på det sted, hvor du vil gemme kopien, og tryk derefter på Gem. Din version bliver gemt på det sted, du har angivet, og den anden redigerede version bliver gemt på serveren.

Relaterede emner

Fortæl os, hvad du mener