Office Mobile

Brug PowerPoint Mobile

Vil du gennemse din Microsoft PowerPoint-præsentation inden et vigtigt møde? Eller vil du rette en stavefejl? Det kan du gøre direkte på telefonen via Microsoft PowerPoint Mobile. Bare gå til Office-hubben for at komme i gang.

Åbnet PowerPoint-præsentation

Sådan åbner du en PowerPoint-præsentation

 1. App-listen skal du trykke på Office Ikonet Office.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på den placering, hvor præsentationen er gemt, og tryk derefter på præsentationen under Steder. Det kan være på et af følgende steder – på din telefon, i en mail, på SkyDrive, på et Microsoft SharePoint 2010-websted (eller nyere) eller på et SharePoint Online-websted, som er tilgængeligt via Microsoft Office 365.
  • Svip til Seneste, og tryk derefter på en præsentation, du har haft åbnet for nylig.
  • Tryk på Søg Ikonet Søg. Gå i gang med at skrive navnet på præsentationen i feltet Søg, og tryk derefter på præsentationen, når du kan se den.

Bemærk!

 • Hvis du vil åbne en præsentation, der er gemt på SkyDrive, skal du have en Microsoft-konto konfigureret på telefonen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer og synkroniserer dokumenter på SkyDrive, under Synkronisere dokumenter med SkyDrive.
 • Leder du efter en præsentation, du allerede har åbnet via en mail? Svip til Steder, tryk på Mail, og tryk derefter op præsentationen.
 • Du kan få mere at vide om, hvordan du arbejder med præsentationer, der er gemt på et SharePoint- eller SharePoint Online-websted, under Arbejd med dokumenter på SharePoint.
 • Det er ikke alle funktioner i Microsoft PowerPoint 2010 eller nyere, der understøttes af PowerPoint Mobile. Hvis en præsentation har indhold, der ikke understøttes, kan du stadig åbne præsentationen på telefonen. Det ikke-understøttede indhold vises ikke, eller det vises anderledes, og du kan måske ikke redigere præsentationen.

Tip!

Har du en præsentation, du har brugt meget på det seneste? Fastgør den til Start, så du hurtigt kan få adgang til den. Gå til Office-hubben, og svip til Seneste, tryk på præsentationen, og hold den nede, og tryk derefter på Fastgør til start.

Sådan navigerer du mellem slides i præsentationen

 • Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder i en PowerPoint-præsentation:

  • Svip til venstre for at gå til næste slide (eller slideanimering), eller svip til højre for at gå til den forrige.
  • Hvis du vil gå til en bestemt slide, skal du trykke på sliden (hvis du er i liggende visning), trykke på Slides Ikonet Slides og derefter trykke på den slide, du vil gå til.
  • Hvis du vil zoome ind på en slide, skal du strække dine fingre fra hinanden på skærmen. Hvis du vil zoome ud, skal du knibe fingrene sammen.

Sådan redigerer du tekst i en slide

 1. I en åben præsentation skal du gå til den slide, der indeholder den tekst, du vil redigere. Tryk på sliden (hvis du er i liggende visning), og tryk derefter på Rediger Ikonet Rediger.

 2. Tryk på teksten for at vælge den tekst, du vil redigere.

 3. Tryk på det valgte tekstfelt, skriv den nye eller reviderede tekst, og tryk derefter på Udført Ikonet Udført.

 4. Tryk på SlideshowIkonet Slideshow.

Sådan føjer du en note til en slide

 1. Tryk på den slide i en præsentation, som du vil føje en note til, og tryk derefter et vilkårligt sted i noteområdet under sliden. Hvis dokumentet er i liggende visning, skal du svippe op for at se noteområdet.

 2. Skriv noten, og tryk derefter på Udført Ikonet Udført.

 3. Hvis du vil redigere en eksisterende note, skal du trykke på noten, skrive dine ændringer og derefter trykke på Udført Ikonet Udført.

Sådan gemmer du en præsentation

 1. Tryk på Flere Ikonet Flere > Gem i en præsentation, du har ændret.

 2. Hvis du vil gemme den med et andet navn, skal du trykke på Flere Ikonet Flere > Gem som. Skriv et nyt filnavn i feltet Filnavn, og tryk derefter på listen Gem på > SkyDrive eller Telefon > Gem.

Sådan sender du en præsentation i en mail

 1. App-listen skal du trykke på Office Ikonet Office.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at finde den præsentation, du vil sende:

  • Hvis det er en præsentation, du tidligere har åbnet, kan du svippe til Seneste.
  • Svip til Steder, og tryk derefter på det sted, hvor præsentationen er placeret.
  • Tryk på SøgIkonet Søg, og søg efter præsentationen.
 3. Tryk på præsentationen, og hold den nede, tryk på Del, og tryk derefter på navnet på mailkontoen.

 4. Tilføj modtageren og eventuelt andre oplysninger i mailen, og tryk derefter på Send Ikonet Send mail.

Tip!

Du kan også dele dine præsentationer på andre måder – ved hjælp af Berør + send eller Bluetooth.

Fortæl os, hvad du mener