Office Mobile

Brug Excel Mobile

Vil du gennemse og foretage ændringer i et regneark, du har fået tilsendt i en mail? Eller måske endda oprette en ny Microsoft Excel-projektmappe, når du ikke er ved din computer? Med Microsoft Excel Mobile kan du gøre dette og meget mere direkte fra telefonen. Bare gå til Office-hubben for at komme i gang.

Projektmappe, der er åbnet i Excel Mobile

Sådan åbner du en Excel-projektmappe

 1. Tryk på Office Ikonet OfficeApp-listen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Gå til Steder, tryk på det sted, hvor projektmappen er gemt, og tryk derefter på projektmappen. Det kan være på et af følgende steder – på din telefon, i en mail, på SkyDrive, på et Microsoft SharePoint 2010-websted (eller nyere) eller på et SharePoint Online-websted, der er tilgængeligt via Microsoft Office 365.
  • Svip til Seneste, og tryk på en projektmappe, du har haft åbnet for nylig.
  • Tryk på Søg Ikonet Søg. Begynd at skrive navnet på projektmappen i feltet Søg, og tryk på projektmappen, når den vises.

Bemærk!

 • Det er ikke alle funktioner i Microsoft Excel 2010, der understøttes i Excel Mobile. Hvis en projektmappe har indhold, der ikke understøttes, kan du alligevel åbne projektmappen. Det indhold, der ikke understøttes, vises dog ikke, og du kan muligvis ikke redigere projektmappen på telefonen. Hvis en funktion ikke understøttes, vises den beregnede værdi stadig i cellen, men du kan ikke redigere projektmappen på telefonen. Du kan finde flere oplysninger i denne Microsoft Support-artikel om, hvilket indhold der understøttes i Excel Mobile.
 • Leder du efter en projektmappe, du allerede har åbnet via en mail? Du skal bare svippe til Steder, trykke på Mail og derefter trykke på projektmappen.
 • Hvis du vil arbejde i projektmapper, der er gemt på SkyDrive, skal du konfigurere en Microsoft-konto på telefonen. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du gemmer og synkroniserer dokumenter på SkyDrive, under Synkroniser dokumenter med SkyDrive.
 • Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du arbejder med projektmapper, der findes på et SharePoint- eller SharePoint Online-websted, under Arbejd med dokumenter på SharePoint.

Tip!

 • Hvis der er en projektmappe, som du vil have hurtig adgang til, kan du fastgøre den til Start. Gå til Office-hubben, svip til Seneste, tryk på projektmappen, og hold den nede, og tryk derefter på Fastgør til start.
 • Hvis du vil have vist forskellige dele af regnearket, kan du zoome ind og ud ved at strække eller knibe fingrene.

Sådan opretter og gemmer du en ny Excel-projektmappe

 1. Tryk på Office Ikonet OfficeApp-listen.

 2. Svip til Seneste, tryk på Ny Ikonet Nyt dokument > Excel, eller tryk på en af Excel-skabelonerne.

 3. Når du har foretaget ændringer, skal du trykke på Flere Ikonet flere > Gem.

 4. Skriv et navn i feltet Filnavn, og tryk derefter på listen Gem på > SkyDrive eller Telefon > Gem.

Sådan skriver du tal og tekst

 1. Gå til en projektmappe, og tryk på den celle på regnearket, hvor du vil tilføje et tal eller en tekst. Tryk derefter i formellinjen ved siden af Funktion Ikonet Funktion.

 2. Skriv et tal eller en tekst, og tryk derefter på Enter Ikonet Enter.

 3. Hvis du vil skrive et tal eller en tekst i en anden celle, skal du trykke på cellen og skrive.

 4. Når du er færdig med at skrive data, skal du trykke på knappen Tilbage Hardwareknappen Tilbage på telefonen, så tastaturet ikke vises.

 5. Hvis du vil slette indholdet i en eller flere celler, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil slette indholdet i én celle, skal du trykke på den celle, der indeholder den tekst eller det tal, du vil slette. Tryk på teksten eller tallet i formellinjen for at markere indholdet, og tryk derefter på Slet Ikonet Slet > Enter Ikonet Enter.
  • Hvis du vil slette indholdet i mere end én celle, skal du trykke på en celle, trække i cirklerne for at markere et celleområde og derefter trykke på Flere Ikonet Flere > Ryd indhold. Tryk på en celle.
 6. Hvis du vil fortryde den seneste ændring, skal du trykke på Flere Ikonet Flere > Fortryd. Tryk på en celle.

 7. Hvis du vil annullere fortryd for den seneste ændring, du annullerede, skal du trykke på Flere Ikonet Flere > Annuller fortryd. Tryk på en celle.

Sådan udfører du hurtigt talberegninger (Autosum)

Du kan bruge Autosum til at beregne sum, gennemsnit, maksimum, minimum og antal værdier for et celleområde.

 1. Gå til et regneark, tryk på den første tomme celle efter et celleområde med tal, eller tryk og træk for at markere det celleområde, du vil udføre beregning på.

 2. Tryk på Autosum Ikonet Autosum.

Bemærk!

Hvis du vil bruge en funktion i en formel til at beregne tal, skal du trykke på den celle, hvor du vil tilføje funktionen, og derefter trykke på Funktion Ikonet Funktion ved siden af formellinjen. Vælg den funktion, du vil bruge, på listen, tryk og træk eller skriv for at angive de værdier, den tekst eller de cellereferencer, der skal bruges, og tryk derefter på Enter Ikonet Enter. Du kan finde flere oplysninger om brug af formler og funktioner i Excel i Oversigt over formler på Microsoft Office-webstedet.

Sådan sorterer du tal

 1. Gå til en projektmappe, tryk på den første celle i det celleområde, du vil sortere, og træk den nederste cirkel til den sidste celle i det celleområde, du vil sortere.

 2. Tryk på Sortér Ikonet Sortér > Sortér efter > den kolonne, du vil sortere efter, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil sortere tallene fra det største til det mindste, skal du trykke på Sorteringsrækkefølge > Faldende.
  • Hvis du vil sortere tallene fra det mindste til det største, skal du trykke på Sorteringsrækkefølge > Stigende.
 3. Tryk på Udført.

Bemærk!

Hvis du vil tilføje en anden kolonne at sortere efter, skal du trykke på Flere indstillinger > Og derefter > den næste kolonne, du vil sortere efter > Sorteringsrækkefølge > Stigende eller Faldende > Udført.

Sådan skifter du mellem regneark eller diagrammer i en projektmappe

 1. Tryk på Ark Ikonet Ark i en projektmappe.

 2. Tryk på det regneark eller diagram, du vil se.

Sådan tilføjer du en kommentar

 1. Tryk på en celle i det regneark, hvor du vil tilføje en kommentar.

 2. Tryk på Flere Ikonet Flere >> Kommentar. Skriv dine kommentarer. Hvis det er første gang, du tilføjer en kommentar, bliver du bedt om at angive et brugernavn, så andre kan se, hvem der har redigeret projektmappen. Du kan ændre brugernavnet senere ved at gå til App-listen, trykke på Indstillinger Ikonet Indstillinger, svippe til Applikationer og derefter trykke på Office > Brugernavn.

 3. Tryk uden for kommentarfeltet for at stoppe med at skrive kommentarer.

 4. Du kan få vist en kommentar ved at trykke på den celle i regnearket, hvor kommentaren er tilføjet.

 5. Hvis du vil slette kommentaren, skal du trykke på cellen med kommentaren og trykke på Flere Ikonet Flere > Slet kommentar.

Sådan finder du et bestemt ord eller tal

 1. Tryk på Find Ikonet Find i en projektmappe.

 2. Skriv det ord eller tal, du vil finde, og tryk derefter på Enter Ikonet Enter.

 3. Tryk på Næste Ikonet Næste for at søge efter den næste forekomst.

 4. Tryk et vilkårligt sted i regnearket for at stoppe søgningen.

Sådan sender du en projektmappe i en mail

 1. Tryk på Office Ikonet OfficeApp-listen.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at finde den projektmappe, du vil sende:

  • Hvis det er en projektmappe, du tidligere har åbnet, kan du svippe til Seneste.
  • Svip til Steder, og tryk derefter på det sted, hvor projektmappen er placeret.
  • Tryk på Søg Ikonet Søg, og søg efter projektmappen.
 3. Tryk på projektmappen, og hold den nede, tryk på Del, og tryk derefter på navnet på mailkontoen.

 4. Tilføj modtageren og alle andre oplysninger i mailen, og tryk derefter på Send Ikonet Send mail.

Relaterede emner

Fortæl os, hvad du mener