Nový telefon?

Připojení k Wi-Fi síti

Ať už budete doma, v práci nebo na cestách, je velmi pravděpodobné, že se budete chtít se svým telefonem připojit k nějaké Wi-Fi síti. Některé z nich jsou otevřené všem uživatelům, jiné jsou zabezpečené a při připojení vyžadují heslo. Pomocí Wi-Fi připojení můžete snížit používání mobilních dat, a ušetřit tak na nákladech. Toto připojení je obvykle rychlejší než mobilní připojení.

  1. V seznamu aplikací klepněte na položku Nastavení Ikona Nastavení > Wi-Fi.

  2. Přepínač Wi-Fi sítě Ikona přepínače musí být v poloze Zapnuto.

    Když je Wi-Fi zapnuté, telefon bude vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě v dané oblasti. Telefon uvede vyhledanou síť v seznamu s poznámkou, zda se jedná o otevřenou nebo zabezpečenou síť.

  3. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit.

  4. Pokud se připojujete k zabezpečené síti a jste požádáni o zadání uživatelského jména a hesla, zadejte je a klepněte na tlačítko Hotovo.

Tip

Vidíte oznámení v horní části obrazovky, když jsou dostupné Wi-Fi sítě? Klepnutím na toto oznámení přejdete na Nastavení Wi-Fi, a klepnutím na danou síť se připojíte. Pokud chcete zobrazit stavový řádek nebo oznámení zavřít, přesuňte ho doprava.

Vyhledávání Wi-Fi hotspotů

Pokud váš mobilní operátor nabízí Wi-Fi hotspoty, je to dobrá zpráva. Telefon lze nastavit tak, aby se k nim připojoval automaticky, takže když budete v dosahu některého z těchto hotspotů (například v některých kavárnách), budete místo mobilního datového připojení využívat Wi-Fi. Pokud telefon tuto možnost umožňuje, můžete použít nastavení Automaticky připojovat k Wi-Fi hotspotům v části Nastavení Ikona Nastavení> Wi-Fi > Upřesnit. (Název tohoto nastavení se může lišit a ne všichni mobilní operátoři Wi-Fi hotspoty nabízí.)

Pokud jste někde venku a hledáte Wi-Fi hotspoty, můžete také přejít do části Nastavení Ikona Nastavení > Wi-Fi a klepnout na možnost Najít blízké Wi-Fi sítě. Průvodce Wi-Fi funkce Data Sense zobrazí mapu s nejbližšími Wi-Fi hotspoty. (Někteří mobilní operátoři službu Data Sense nenabízejí.)

Pokud se rozhodnete společnosti Microsoft automaticky odesílat údaje o připojení prostřednictvím Wi-Fi hotspotů v okolí, pomůžete tím jiným uživatelům Windows Phone tyto hotspoty vyhledat. V případě vaší účasti v tomto programu bude telefon odesílat názvy sítí, informace o kvalitě služby a rychlosti připojení, typu ověřování a další podrobnosti o veřejných Wi-Fi sítích, k nimž se připojíte. Tyto informace slouží k identifikaci a zviditelnění Wi-Fi hotspotů ve vaší blízkosti.

Pokud nemáte zájem a nechcete tyto informace o připojení odesílat, klepněte v nastavení připojení Wi-Fi na možnost Upřesnit a zrušte zaškrtnutí políčka Odesílat informace o Wi-Fi připojeních za účelem zjišťování blízkých Wi-Fi sítí. Další informace naleznete v Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ve Windows Phone 8.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.