Lidé a e-maily

Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu

Některé e-mailové účty neobsahují jen e-maily, ale také kontakty, kalendáře, úkoly a další funkce, které se po přidání účtu mohou zobrazovat v telefonu. Můžete si přidat tolik účtů, kolik potřebujete, dobře si však rozmyslete, který e-mailový účet Microsoft nastavíte jako první.

Poznámka

Pokud máte kontakty uloženy v aplikaci Outlook v počítači, bude je před synchronizací s telefonem nutné importovat do účtu Microsoft nebo jiné online služby. Postup naleznete v tématu Import kontaktů do nového telefonu.

Nastavení prvního účtu Microsoft v telefonu

První účet Microsoft, který si přidáte, bude účtem používaným k získávání aplikací, stažení hráčského skóre a avatara služby Xbox, přehrávání skladeb ve službě Xbox Music, chatování pomocí služby Messenger a k dalším akcím v telefonu, které vyžadují účet Microsoft. Pokud se tedy e-mailová adresa, kterou používáte pro tyto věci, liší od adresy, kterou používáte pro e-mail, přihlaste se nejprve pomocí té adresy, se kterou využíváte výhody účtu Microsoft, a e-mailový účet přidejte později. Jestliže si nejste jisti, který účet Microsoft byste měli použít k prvnímu přihlášení, přečtěte si téma Který účet Microsoft mám použít?

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Účet Microsoft.

 3. Na obrazovce Před přihlášením, která se zobrazí, pokračujte klepnutím na tlačítko Další.

 4. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se.

  E-mail, kontakty, kalendář, fotografie a informační kanály účtu Microsoft se budou synchronizovat s telefonem.

  Poznámky

  • Jakmile účet Microsoft do telefonu přidáte, není ho možné změnit bez obnovení továrního nastavení telefonu. Pečlivě tedy zvažte výběr toho nejvhodnějšího účtu. Při rozhodování vám pomůže téma Který účet Microsoft mám použít?
  • Pokud v telefonu nastavíte další účty služeb Hotmail, Live.com nebo Outlook.com, fotky z těchto účtů se s telefonem nebudou synchronizovat. Tyto účty také nebudete moci používat k hraní her ve službě Xbox ani k práci se službou Xbox Music.

Nastavení účtu služby Outlook.com, Hotmail nebo Live.com

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Outlook.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se.

  Pokud jste se dosud nepřihlásili pomocí účtu Microsoft, zobrazí se dotaz, zda chcete tento účet používat ve službách Store, Messenger a Xbox. Jestliže chcete, klepnutím na možnost Ano nastavte tento účet jako primární účet Microsoft v telefonu. Pokud chcete jako účet pro získávání aplikací, hraní her ve službě Xbox, práci se službou Xbox Music a další aktivity používat jinou e-mailovou adresu, klepněte na možnost Ne.

  Pokud tento účet nastavíte jako svůj účet Microsoft, e-mail, kontakty, kalendář, fotografie a informační kanály se budou synchronizovat s telefonem. Jestliže tak neučiníte, bude se synchronizovat pouze e-mail, kontakty a kalendář.

Nastavení účtu Google

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Google.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se.

 4. Klepněte do pole Vaše jméno, zadejte jméno, které se má zobrazovat pro odesílané zprávy, a potom klepněte na možnost Přihlásit.

  Vaše e-maily, kontakty a kalendář z účtu Google se budou synchronizovat s telefonem.

  Poznámky

  • Pokud máte účet služby Google Apps, je třeba ho nastavit jinak. Přejděte na položky Nastavení > E-mail + účty a pak klepněte na možnosti Přidat účet > Rozšířené nastavení. Zadejte své uživatelské jméno a heslo, klepněte na tlačítko Další a pak klepněte na možnost Exchange ActiveSync. Po zobrazení žádosti o zadání serveru zadejte m.google.com. Další pokyny najdete v části Ruční zadání nastavení e-mailového účtu (rozšířené nastavení), která je níže.
  • Zkoušíte na telefonu nastavit účet Google, ale zobrazuje se chyba? Další informace

Nastavení účtu služby Yahoo! Poštovní účet

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Yahoo! Mail.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se.

  Účet služby Yahoo! Mail se bude synchronizovat s telefonem.

Nastavení e-mailového účtu Microsoft Exchange nebo Office 365

Můžete nastavit e-mailové účty v systému Microsoft Exchange Server (ten využívá mnoho pracovních účtů), účty využívající protokol Exchange ActiveSync (včetně účtů webové aplikace Outlook Web App) a účty služeb Office 365.

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položky Přidat účet > Outlook.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se. Pokud telefon nalezne nastavení účtu, budou se vaše e-maily, kalendář a kontakty synchronizovat s telefonem. V takovém případě můžete přejít ke kroku 6. Jestliže nastavení nebude nalezeno, pokračujte následujícím krokem.

 4. Na obrazovce Outlook proveďte následující kroky:

  Pole Akce

  E-mailová adresa

  Ověřte správnost e-mailové adresy.

  Heslo

  Klepněte na možnost Zobrazit heslo a ověřte správnost hesla.

  Uživatelské jméno

  Ověřte správnost uživatelského jména. Pokud se například váš pracovní e-mailový účet nachází v systému Microsoft Exchange Server a vaše e-mailová adresa je petrk@contoso.com, jako své uživatelské jméno zadáte petrk.

  Doména

  Zadejte název domény svého účtu. Doména je součást údajů, které můžete používat pro přihlášení k počítači. Pokud se například přihlašujete jako uživatel název_domény\petrk, jako název své domény zadejte část název_domény.

  Jestliže používáte účet webové aplikace Outlook Web App nebo hostovaný účet systému Microsoft Exchange, zpravidla doménu neuvádíte. V takovém případě ponechejte pole Doména prázdné.

 5. Pokud se správné nastavení ani poté nepodaří nalézt, klepněte na položku Upřesnit, proveďte následující kroky a potom klepněte na položku Přihlásit se:

  • Do pole Server zadejte adresu serveru. Jedná se o webovou adresu, kterou používáte pro přístup k e-mailu v prohlížeči pomocí webové aplikace Outlook Web App. Pokud tuto adresu neznáte, vyhledejte pokyny v nápovědě aplikace Outlook nebo požádejte o pomoc pracovníka podpory.
  • Klepněte na položku Zobrazit všechna nastavení a potom ověřte, že nastavení Server vyžaduje šifrované připojení protokolem SSL je správné. Jestliže si nejste jisti, požádejte o radu pracovníka podpory.
 6. Pokud vaše firma využívá aplikaci Lync a dosud nemáte v telefonu příslušnou aplikaci, zobrazí se dotaz, zda si ji chcete stáhnout ze služby Store. Aplikace Lync je podrobněji popsána v tématu Použití aplikace Lync v telefonu.

 7. Jestliže se krátce poté zobrazí zpráva Vytvořit nové heslo, postupujte takto:

  1. Klepněte na položku Nastavit a do pole Nové heslo zadejte heslo odpovídající bezpečnostním požadavkům.
  2. Klepněte do pole Potvrdit heslo a zadejte heslo znovu. Poté klepněte na položku Hotovo.

Nastavení e-mailového účtu poskytovatele internetových služeb

Jestliže používáte e-mailovou adresu, kterou jste si nastavili sami, nebo nepoužíváte žádný z účtů uvedených výše, používáte účet poskytovatele internetových služeb.

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Jiný účet.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit se.

  Poznámka

  • Pokud se nastavení nepodaří nalézt, ověřte správnost e-mailové adresy a hesla a potom klepněte na možnost Zkusit znovu. Jestliže nastavení nebudou nalezena ani poté, klepněte na položku Upřesnit a přejděte ke kroku 5 následujícího postupu.

Ruční zadání nastavení e-mailového účtu (rozšířené nastavení)

K ručnímu zadání nastavení účtu potřebujte informace jako je typ e-mailového účtu (POP, nebo IMAP) nebo adresa serveru příchozí pošty. Úplný seznam těchto údajů najdete v následující tabulce. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na webových stránkách poskytovatele e-mailové služby.

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Rozšířené nastavení.

 3. Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a potom klepněte na možnost Další.

 4. Klepněte na položku Internetový e-mail.

 5. Postupujte podle následujících pokynů:

  Pole Akce

  Název účtu

  Zadejte popisný název účtu. Jedná se o název účtu, který se bude zobrazovat v telefonu.

  Vaše jméno

  Zadejte své jméno. Jedná se o jméno odesílatele, které se zobrazí v e-mailových zprávách z tohoto účtu.

  Server příchozí pošty

  Zadejte název serveru příchozí pošty. Ten obvykle obsahuje výrazy POP nebo IMAP (podle typu e-mailového účtu). Adresa serveru příchozí pošty může vypadat například takto:

  • imap.contoso.com
  • incoming.contoso.com

  U některých adres jsou vyžadována také čísla portů. Ty pak obvykle vypadají nějak takto (přičemž číslo se může lišit):

  • imap.contoso.com:123
  • incoming.contoso.com:123:1

  Typ účtu

  Vyberte možnost POP3 nebo IMAP4.

  Uživatelské jméno

  Zadejte své uživatelské jméno.

  Heslo

  Zadejte své heslo.

  Server odchozí pošty (SMTP)

  Zadejte název serveru odchozí pošty. Název serveru odchozí pošty obvykle obsahuje výraz SMTP. Příklad:

  • smtp.contoso.com

  U některých adres jsou vyžadována také čísla portů. Ty pak obvykle vypadají nějak takto (přičemž číslo se může lišit):

  • mail.contoso.com:123
  • mail.contoso.com:123:1

  Server odchozí pošty vyžaduje ověření.

  Ověřte správnost tohoto nastavení.

  Při odesílání e-mailů používat stejné uživatelské jméno a heslo

  Ověřte správnost tohoto nastavení.

 6. Klepněte na položku Upřesnit nastavení, ověřte, zda jsou všechna nastavení správná, zvolte nastavení pro stahování a poté klepněte na položku Přihlásit se.

Odstranění e-mailového účtu

 1. V seznamu aplikací klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení a potom na položku E-mail+účty.

 2. Klepněte na účet, který chcete odstranit, přidržte jej, klepněte na možnost Odstranit a potom ještě jednou na položku Odstranit.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.