Lidé a e-maily

Publikování na Facebook a Windows Live

Sociální sítě jsou ve Windows Phone přímo integrovány, nepotřebujete tedy žádné zvláštní aplikace. Můžete publikovat zprávy na Facebook, Windows Live, LinkedIn nebo Twitter a komentovat, označovat, že se vám něco líbí, a přebírat oblíbený obsah. Můžete také odeslat rychlý odkaz z prohlížeče nebo ohlásit přítomnost, abyste mohli sdílet s přáteli svoji aktuální polohu.

Novinky v centru Lidé
Vaše aktualizace a aktualizace vašich přátel se zobrazí v centru Lidé.

Publikování zprávy

Jakmile napíšete novou zprávu, můžete ji publikovat na Facebook, Windows Live, LinkedIn, Twitter... nebo na všechny uvedené.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na položku a pak klepněte na položku Publikovat zprávu.

 2. Napište zprávu. Pokud máte v telefonu nastaveno více účtů sociálních sítí, klepněte na položku Publikovat na, klepněte na každý účet, na kterém chcete publikovat, a poté klepněte na položku HotovoIkona Hotovo.

  Publikování zprávy v několika účtech
 3. Klepněte na ikonu Publikovat Ikona Publikovat.

Poznámka

Na sociálních sítích můžete publikovat také obrázky a videa. Další informace naleznete v tématu Sdílení obrázků a videí.

Zadání komentáře k příspěvku přítele na Facebook, LinkedIn nebo Windows Live

Můžete si číst komentáře k příspěvkům svých přátel nebo napsat svůj vlastní komentář.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na okénko Lidé Okénko Lidé a potom přesunutím zobrazení doleva nebo doprava přejděte na položku Novinky, kde se zobrazují všechny nejnovější příspěvky vašich přátel.

 2. Pokud chcete k některému z příspěvků napsat komentář, klepněte na ikonu Komentáře Ikona Komentáře.

 3. Do pole Přidat komentář zadejte text komentáře a potom klepněte na ikonu PublikovatIkona Publikovat.

Označení příspěvku přítele ve službě Facebook, který se vám líbí (nebo nelíbí)

Kromě zadání komentáře k příspěvku služby Facebook můžete jednoduše označit příspěvek, který se vám líbí. Uvidíte také, kolika dalším lidem se příspěvek líbí.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na okénko Lidé Okénko Lidé a potom přesunutím zobrazení doleva nebo doprava přejděte na položku Novinky, kde se zobrazují všechny nejnovější příspěvky vašich přátel.

 2. Pokud se vám některý příspěvek líbí, klepněte na ikonu Komentáře Ikona Komentáře a potom na tlačítko To se mi líbíIkona To se mi líbí.

  Pokud změníte názor, stačí klepnout na tlačítko To se mi nelíbíIkona To se mi nelíbí.

Ohlášení přítomnosti ve službě Facebook nebo Windows Live

Jakmile ohlásíte přítomnost na určitém místě, budete sdílet svoji polohu se svými kontakty jejím publikováním na jedné nebo více sociálních sítích. Váš telefon může najít blízká místa anebo je můžete přidat sami.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na položku a potom klepněte na položku Ohlásit přítomnost.

 2. Klepněte v seznamu na místo, ze kterého chcete ohlásit přítomnost. Pokud vaše poloha není zobrazena, klepněte na ikonu PřidatIkona Přidat, zadejte název místa a potom klepněte na ikonu UložitIkona Uložit. Chcete-li vyhledat místo v okolí, klepněte na ikonu HledatIkona Hledat, zadejte název místa a potom klepněte na ikonu PřejítIkona Přejít.

 3. Jakmile najdete místo, ze kterého chcete ohlásit přítomnost, klepněte na položku Publikovat na, klepněte na každý účet, na kterém chcete ohlásit přítomnost, a poté klepněte na ikonu HotovoIkona Hotovo.

 4. Napište zprávu (volitelné) a potom klepněte na položku Publikovat Ikona Ohlásit přítomnost.

Sdílení odkazu z aplikace Internet Explorer

Místo kopírování a vkládání webové adresy z prohlížeče můžete publikovat tento odkaz na sociálních sítích pomocí několika klepnutí přímo z aplikace Internet Explorer.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na ikonu Internet ExplorerIkona Internet Explorer a potom přejděte na webovou stránku.

 2. Klepněte na ikonu DalšíIkona Další a potom na možnost Sdílet stránku.

 3. Klepněte na možnost Sociální sítě, klepněte na možnost Publikovat na a potom klepněte na každý účet, na kterém chcete tento odkaz sdílet.

 4. Napište zprávu (volitelné) a potom klepněte na ikonu PublikovatIkona Publikovat.

Odpověď ve službě Twitter na aktualizace nebo jejich převzetí

Někdy se vám může krátká zpráva jiného uživatele líbit natolik, že ji budete chtít sdílet s vašimi odběrateli. Z telefonu můžete krátké zprávy převzít nebo na ně odpovědět.

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na okénko Lidé Okénko Lidé a potom přesuňte zobrazení k položce Novinky, kde se zobrazují všechny nejnovější příspěvky vašich přátel.

 2. Jakmile najdete krátkou zprávu, na kterou chcete reagovat, proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete na krátkou zprávu odpovědět, klepněte na ikonu Odpovědět Ikona Odpovědět, napište zprávu a klepněte na ikonu Publikovat Ikona Publikovat.
  • Pokud chcete krátkou zprávu převzít, klepněte na ikonu Odpovědět Ikona Odpovědět, potom na ikonu Převzít Ikona Převzít a pak na možnost Převzít.

Tip

Jste zaplaveni aktualizacemi? Zkuste si prohlížet informační kanál pouze jedné sociální sítě. V části Novinky klepněte na položku Všechny účty a poté klepněte na účet, který chcete zobrazit.

Související téma

Sdělte nám svůj názor.