Základy

Obnovení zálohy telefonu

Když pomocí softwaru Zune v primárním počítači aktualizujete telefon, automaticky se zálohuje a bezpečně uloží software a nastavení telefonu. Pokud po aktualizaci dojde v telefonu k potížím, můžete obnovit jeho verzi a stav před aktualizací.

Poznámky

 • Když telefon poprvé připojíte k počítači, software Zune automaticky vytvoří primární synchronizační vztah mezi telefonem a počítačem. Další počítače, ke kterým se připojíte později, budou mít s telefonem synchronizační vztah hosta. Primární počítač si pamatuje připojený telefon a veškerá jeho nastavení i historii, a proto se jedná o jediný počítač, který během aktualizace vytvoří zálohu telefonu. Pokud potřebujete tento vztah mezi telefonem a primárním počítačem změnit, přečtěte si téma Jak synchronizovat přehrávač Zune nebo Windows Phone 7.
 • Abyste mohli vytvořit nebo obnovit zálohu ve Windows Phone 7, potřebujete software Zune, který je však k dispozici jen pro osobní počítače (PC).

Obnovené položky

Automaticky se obnoví všechny následující položky (pokud byly zahrnuty v poslední záloze softwaru):

 • Nastavení e-mailových účtů a účtů sociálních sítí. Po obnovení telefon provede synchronizaci e-mailových zpráv, kontaktů a událostí v kalendáři, které jsou přidruženy k vašim účtům.
 • Další systémová nastavení, včetně předvoleb pro motiv, zamykací obrazovku, tapetu a datová připojení.
 • Aplikace. Všechny zakoupené aplikace budete mít pořád k dispozici. V některých případech však může být nutné některé z nich znovu stáhnout (bezplatně). Seznam zakoupených aplikací naleznete v sekci Můj telefon na stránkách windowsphone.com. Další informace naleznete v tématu Odstraňování nebo přeinstalace aplikací.
 • Obrázky
 • Hudba
 • Video
 • Dokumenty

Pokud jste dříve odeslali soubory na OneDrive (dříve SkyDrive), budete mít tyto položky k dispozici i nadále.

Neobnovené položky

Při obnovení telefonu byste mohli přijít o položky, které jsou nové nebo se změnily po posledním zálohování telefonu (tzn. po poslední instalaci aktualizace telefonu). Můžete tedy přijít o textové zprávy, stažené vyzváněcí tóny nebo hudební skladby a o nastavení, které jste změnili po posledním zálohování.

Pokud používáte aplikaci Outlook bez systému Exchange, nemusí se obnovit nedávno přidané kontakty. Další informace naleznete v tématu Import kontaktů z počítače.

Přidaná a změněná data a nastavení nainstalovaných aplikací – ať už jste si je zakoupili z telefonu nebo z počítače – se neobnoví. Zkušební verze aplikací nejde obnovit, ale můžete si je do telefonu znovu nainstalovat ze stránek Marketplace.

V průběhu obnovování

 • Z telefonu nebude možné volat ani přijímat hovory.
 • Nepoužívejte telefon a neodpojujte ho od počítače, dokud se obnovení nedokončí. Jakmile bude možné telefon bezpečně odpojit, zobrazí se upozornění.

Obnovení zálohy pomocí počítače

Před zahájením je třeba provést tyto přípravné kroky:

 1. Poznamenejte si všechny změny provedené od poslední aktualizace, abyste věděli, jak máte později zadat požadované nastavení telefonu.

 2. Instalaci zálohy je nutné provádět z primárního počítače, ve kterém byla nainstalovaná původní aktualizace.

 3. Připravte si telefon a primární počítač. Další informace naleznete v tématech Uvolnění místa v počítači pro aktualizace telefonu a Uvolnění místa v telefonu pro jeho aktualizaci.

 4. Pomocí kabelu USB, který byl dodán společně s telefonem, připojte telefon k primárnímu počítači.

 5. V softwaru Zune klikněte na položku Nastavení > Telefon > Aktualizovat.

 6. Klikněte na Obnovit.

 7. Postupujte podle pokynů zobrazených v softwaru Zune.

Po dokončení tohoto postupu bude stav telefonu obnoven z posledního dostupného bodu obnovení. Datum bodu obnovení najdete napravo od tlačítka Obnovit.

Poznámky

 • Pokud jste od poslední aktualizace softwaru změnili PIN kód, po obnovení bude telefon třeba odemknout zadáním předchozího PIN kódu.
 • Pomocí softwaru Zune můžete kdykoli synchronizovat hudbu, obrázky a videa z telefonu do počítače za účelem jejich bezpečného uchování. Pomocí těchto programů ale nejde ručně zálohovat software a nastavení telefonu. Zálohování je automatický proces, který probíhá pouze při instalaci aktualizací telefonu.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.