Základy

Uvolnění místa v počítači pro aktualizace telefonu

Abychom mohli aktualizovat software telefonu, potřebujeme do vašeho počítače uložit různé soubory. Jedná se například o dočasnou kopii samotné aktualizace softwaru a záložní kopii stávajícího softwaru telefonu a nastavení. Pokud používáte dřívější verzi Windows Phone (před 7.5), bude pravděpodobně třeba zálohovat média v telefonu (hudbu, obrázky a videa).

Pokud v počítači není dostatek volného místa pro uložení těchto souborů, může dojít při procesu aktualizace telefonu k chybě. Následují odpovědi na některé běžné otázky týkající se uvolňování místa v počítači pro aktualizace telefonu.

Kolik volného místa budu v počítači potřebovat?

Velikost volného místa, které budete potřebovat, závisí na velikosti aktualizace, kterou se pokoušíte nainstalovat, a na místu, které zabere uložení zálohy stávajícího softwaru telefonu, nastavení a médií (hudby, obrázků a videí).

V počítači musí být minimálně tolik volného místa, kolik místa je využito v telefonu. Pokud například telefon disponuje 6 GB místa pro ukládání a vy aktuálně využíváte 6 GB, budete v počítači potřebovat alespoň 6 GB volného místa pro zálohu a navíc ještě místo pro další soubory, například pro dočasnou kopii aktualizace softwaru. V tomto příkladu byste tedy mohli potřebovat 7 nebo více GB volného místa v počítači.

Jak zjistím, kolik místa v telefonu využívám?

Můžete se podívat do telefonu nebo do počítače. Proveďte jednu z následujících akcí:

V telefonu

 1. Z úvodní obrazovky přejděte přesunutím zobrazení doleva do seznamu Aplikace a potom klepněte na možnost Nastavení Ikona Nastavení > O systému.

 2. Chcete-li zjistit, kolik místa aktuálně využíváte, odečtěte hodnotu Dostupné úložiště od hodnoty Celková velikost úložiště.

  Pokud je například celková velikost úložiště v telefonu 8 GB a dostupné úložiště je 2 GB, využíváte 6 GB úložiště (8 GB - 2 GB = 6 GB). Při aktualizaci bude muset být v počítači alespoň toto volné místo, aby bylo možné uložit zálohu telefonu.

V počítači

 1. Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB, který byl dodán s telefonem.

 2. V softwaru Zune klikněte na položku Telefon > Souhrn.

 3. U ukazatele velikosti úložiště v dolní části obrazovky se podívejte na číslo vedle popisku Celkový využitý prostor.

  Pokud například indikátor ukazuje zprávu CELKOVÝ VYUŽITÝ PROSTOR 6 GB, využíváte 6 GB místa. Při aktualizaci bude muset být v počítači alespoň toto volné místo, aby bylo možné uložit zálohu telefonu.

Jak mohu uvolnit místo v počítači?

Chcete-li uvolnit místo pro aktualizaci, proveďte v počítači některé z následujících kroků:

 • Klikněte na tlačítko Start Tlačítko Start systému Windows a najděte a spusťte nástroj Vyčištění disku. Tento nástroj odebere dočasné soubory, které v počítači nejsou potřebné. Tato operace může chvíli trvat. Další informace o použití nástroje Vyčištění disku jsou uvedeny v pokynech pro systém Windows 7, Windows Vista nebo Windows XP SP3.
 • Soubory, hudbu, videa a obrázky přesuňte na jiný pevný disk nebo přenosné paměťové zařízení, případně je odstraňte.

Jakmile uvolníte dostatek místa, aby mohla aktualizace pokračovat, odpojte a znovu připojte telefon a pokuste se provést aktualizaci znovu. Další informace naleznete v tématu Jak mohu aktualizovat software telefonu?

Co mám dělat, když v počítači nemohu uvolnit dostatek místa?

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Pokuste se omezit místo, které v telefonu využíváte. Zmenšíte tak prostor, který bude v počítači potřebný pro uložení zálohy telefonu. Další informace naleznete v tématu Uvolnění místa v telefonu pro jeho aktualizaci.
 • Pokud používáte software Zune 4.8, můžete zvolit možnost nezálohovat stávající software a nastavení telefonu. Tato možnost se zobrazí v softwaru Zune, když je zjištěno, že ve vašem počítači není dostatek volného místa. Nezapomeňte, že pokud zvolíte možnost přeskočit zálohování a aktualizace z nějakého důvodu nebude úspěšně dokončena, může se stát, že nebude možné obnovit software a nastavení telefonu do původního stavu.

Další nápovědu získáte na stránkách podpory pro Windows Phone.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.