E-mail a kalendář

Odeslání nebo odstranění e-mailu

Po nastavení e-mailového účtu v telefonu můžete z tohoto účtu odesílat (nebo odstraňovat) e-maily.

E-mailový účet s některými zprávami vybranými k přesunutí nebo odstranění

Napsání nového e-mailu

 1. Na úvodní obrazovce Ikona úvodní obrazovky klepněte na požadovanou složku doručené pošty (například Outlook, Outlook.com, Google nebo na sdruženou poštu).

 2. Klepněte na ikonu Nová Ikona Nová. Pokud jste ve sdružené poště, klepněte na e-mailovou adresu, kterou chcete použít k odeslání e-mailu.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • V textovém poli Komu klepněte na Přidat Ikona Přidat a vyberte požadovaný kontakt.
  • Klepněte do pole Komu a začněte psát jméno nebo e-mailovou adresu. V telefonu se během zadávání budou zobrazovat návrhy.
  • Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno nebo e-mailovou adresu a poté na příkaz Odebrat.
 4. Klepněte do pole Předmět a zadejte předmět zprávy.

 5. Klepněte pod textové pole Předmět, napište text e-mailu a potom klepněte na Odeslat Ikona Odeslat.

  Poznámka

  Chcete-li k e-mailu připojit fotky, klepněte na Připojit Ikona Připojit, potom na požadované album, vyberte snímky, které chcete připojit, a klepněte na Hotovo Ikona Hotovo.

Odpověď na e-mail nebo jeho předání dál

 1. Na úvodní obrazovce Ikona úvodní obrazovky klepněte na složku doručené pošty obsahující e-mailovou zprávu, na kterou chcete odpovědět, a potom klepněte na příslušnou zprávu.

 2. Klepněte na Odpovědět Ikona Odpovědět a proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete odpovědět jenom odesílateli, klepněte na Odpovědět.
  • Pokud chcete odpovědět odesílateli a všem příjemcům, klepněte na Odpovědět všem.
  • Pomocí příkazu Předat dál e-mail odešlete jinému uživateli.
 3. Napište text zprávy a potom klepněte na Odeslat Ikona Odeslat.

  Poznámka

  Pokud na zprávu odpovíte nebo ji předáte dál ze sdružené pošty, odešle se z e-mailové adresy, na které jste ji původně přijali.

Odstranění jednoho nebo několika e-mailů

 1. Na úvodní obrazovce Ikona úvodní obrazovky klepněte na složku doručené pošty obsahující e-mail, který chcete odstranit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Pokud chcete odstranit jeden e-mail, klepnutím ho otevřete a klepněte na Odstranit Ikona Odstranit.
  • Když chcete odstranit několik e-mailů, klepněte nalevo od jednoho z nich. Vedle zpráv se zobrazí zaškrtávací políčka. Klepněte na zaškrtávací políčka Zaškrtnuté políčko vedle všech e-mailů, které chcete odstranit, a potom klepněte na Odstranit Ikona Odstranit.

Související téma

Sdělte nám svůj názor.