Připojení

Připojení k Wi-Fi síti

Ať už budete doma, v práci nebo na cestách, je velmi pravděpodobné, že se budete chtít se svým Windows Phone připojit k nějaké Wi-Fi síti. Wi-Fi síť umožňuje ukládat mobilní data. Často je také rychlejší než mobilní připojení, a dokonce trochu šetří energii baterie. Můžete dělat většinu věcí jako při mobilním datovém připojení, například procházet web, stahovat aplikace, streamovat hudbu a mnoho dalšího.

K Wi-Fi se můžete připojit několika způsoby – třeba už při prvním nastavování telefonu. Pokud se rozhodnete používat funkci Inteligentní Wi-Fi, může vás automaticky připojovat k otevřeným Wi-Fi sítím, které zná, nebo k sítím, které s vámi sdílejí vaše kontakty. Budete tak mít přístup k internetu, aniž byste museli něco sami nastavovat. (Funkce Inteligentní Wi-Fi nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech a je podporovaná jenom ve Windows Phone 8.1. Zkontrolujte si, kterou verzi softwaru máte, a zjistěte si, jestli není k dispozici aktualizace.)

K Wi-Fi síti se samozřejmě vždy můžete připojit i sami.

Jak se sami připojíte k Wi-Fi síti

 1. V seznamu aplikací klepněte na Nastavení Ikona Nastavení > Wi-Fi.

 2. Zkontrolujte, že je přepínač Wi-Fi sítě v poloze Zapnuto Ikona zapnutého přepínače.

  Když je Wi-Fi zapnuté, telefon bude vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě v dané oblasti. Telefon uvede vyhledanou síť v seznamu s poznámkou, jestli se jedná o otevřenou, nebo zabezpečenou síť.

 3. Klepněte na síť, ke které se chcete připojit.

 4. Pokud se připojujete k zabezpečené síti a zobrazí se žádost o zadání hesla, zadejte ho.

 5. (Volitelné) Pokud používáte funkci Inteligentní Wi-Fi a chcete sdílet přístup k dané síti se svými kontakty, zaškrtněte políčko Sdílet síť s mými kontakty. Pokud síť sdílet nechcete, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

  Rozhodnete-li se síť sdílet se svými kontakty, budou mít přístup na internet, pokud jsou v dosahu sítě a jsou k ní připojeni, ale neuvidí heslo sítě.

 6. Připojte se klepnutím na Hotovo.

Tipy

 • Další informace o Wi-Fi hotspotech, včetně zobrazení nejbližších míst na mapě a automatického připojení k hotspotu nabízenému mobilním operátorem, najdete v tématu Vyhledávání Wi-Fi hotspotů. Pokud je v Nastavení Ikona Nastavení > Wi-Fi > Spravovat zaškrtnuté políčko Odesílat informace o Wi-Fi připojeních za účelem zjišťování blízkých Wi-Fi sítí a připojujete se k Wi-Fi, telefon odešle informace o připojení společnosti Microsoft. Podrobnosti o shromažďovaných údajích najdete v části Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů ve Windows Phone 8.1.
 • Otevřené sítě nejsou zabezpečené. Každý se například může připojit a možná i sledovat, co děláte. Pokud děláte online něco, co vyžaduje osobní údaje nebo jiné citlivé informace, buďte opatrní nebo počkejte, až se připojíte k zabezpečené síti, které důvěřujete.
 • Máte počítač nebo tablet s Windows 8.1? Ve Windows Phone 8.1 přejděte k položce Nastavení Ikona Nastavení > Synchronizovat nastavení a zapněte možnost Hesla Ikona zapnutého přepínače. Pak bude stačit, když heslo k nějaké síti zadáte jenom jednou. Vaše ostatní zařízení se k síti budou připojovat automaticky, když budou v jejím dosahu. Další informace o této funkci najdete v tématu Synchronizace nastavení Windows Phone.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.