Aplikace a Store

Používání aplikace OneNote Mobile

Mějte stále přehled, ať jste doma, v práci nebo ve škole. Používejte na Windows Phone aplikaci Microsoft OneNote Mobile pro text, obrázky a zvukové poznámky. Nezáleží, jestli potřebujete cestou domů koupit pár věcí v samoobsluze, přečíst si poznámky ze schůzky nebo vyučovací hodiny, případně něco naplánovat. S aplikací OneNote v telefonu budete mít stále přehled a splníte všechny úkoly.

Soubor aplikace OneNote na Windows Phone

Vytvoření nové poznámky

 1. V seznamu aplikací klepněte na OneNote Ikona OneNote.

 2. V oddílu nebo na stránce klepněte na Nová Ikona Nová poznámka.

 3. Pokud chcete zadat název, klepněte na položku Zadejte název a zadejte ho.

 4. Klepněte pod název a udělejte si poznámky.

 5. Až budete hotoví, stiskněte dvakrát tlačítko Zpět Hardwarové tlačítko Zpět. Tím se vrátíte ke svým poznámkám a budete moct změny uložit.

  Pokud máte na telefonu nastavený účet Microsoft, provedené změny se uloží do výchozího poznámkového bloku ve službě OneDrive (dříve SkyDrive). Nemáte-li ve službě OneDrive výchozí poznámkový blok, vytvoří se nový s názvem Můj poznámkový blok a poznámky se do něj uloží. Další informace najdete v tématu Synchronizace dokumentů se službou OneDrive.

  Pokud nemáte v telefonu nastavený účet Microsoft, změny se uloží do oddílu Rychlé poznámky v telefonu.

Poznámky

 • Při opuštění aplikace OneNote Mobile se změny ukládají automaticky (například když na telefonu stisknete Zpět Hardwarové tlačítko Zpět nebo Start Hardwarové tlačítko Start).
 • Pokud nezadáte nadpis, použijte se místo něj první řádek textu poznámky.

Tip

Nové poznámky můžete vytvářet přímo z úvodní obrazovky. Na obrazovce aplikace OneNote klepněte na Další Ikona Další > Připnout nový dokument. Když budete chtít vytvořit novou poznámku, stačí na úvodní obrazovce klepnout na dlaždici Nová poznámka.

Otevření poznámky

 1. V seznamu aplikací klepněte na OneNote Ikona OneNote.

 2. Klepnutím otevřete poznámku. Pokud poznámku nevidíte, použijte jednu nebo několik následujících akcí:

  • Klepněte na Hledat Ikona Hledat, zadejte jedno nebo dvě slova, která můžou být v poznámce, a klepněte na Enter Ikona Přejít. Klepnutím otevřete stránku.
  • Pokud se na obrazovce aplikace OneNote zobrazí seznam poznámkových bloků, klepněte na poznámkový blok s poznámkou, přejděte k ní a klepnutím ji otevřete. Zobrazené poznámkové bloky můžou být v telefonu, ve službě OneDrive, na webu služby Microsoft SharePoint 2010 (nebo novější) nebo na webu služby a SharePoint Online, která je dostupná v rámci služeb Microsoft Office 365.
  • Klepnutím na Nedávné Ikona Nedávné poznámky zobrazíte seznam nedávno otevřených poznámek a dalším klepnutím otevřete stránku s poznámkou.
 3. Pokud chcete zobrazit jiné části poznámky, přibližte nebo oddalte poznámku roztažením nebo stažením prstů a posuňte ji potažením prstu nahoru nebo dolů.

Poznámky

 • Aplikace OneNote Mobile nepodporuje všechny funkce, které nabízí webová aplikace Microsoft OneNote Online nebo desktopová aplikace Microsoft OneNote 2010 (nebo novější). Pokud je v poznámce obsah, který aplikace OneNote Mobile nepodporuje, můžete ji přesto otevřít a zobrazit na telefonu, ale nepodporovaný obsah se nezobrazí.
 • Pokud otevřete soubor OneNote, který byl připojený k e-mailu, nemůžete tento soubor na telefonu uložit ani upravit.
 • Pokud je poznámka, kterou chcete otevřít, v zavřeném poznámkovém bloku, klepněte na něj v seznamu Zavřené poznámkové bloky. Tím ho otevřete a potom přejděte k poznámce nebo ji vyhledejte.

Tipy

 • Používáte některou poznámku často, například poznámku se seznamem úkolů? Připněte ji na úvodní obrazovku, abyste ji mohli rychle otevřít. V aplikaci OneNote klepněte na poznámku a přidržte ji a potom klepněte na možnost Připnout na úvodní obrazovku.
 • Můžete také zkopírovat obsah poznámky a vložit ho do jiných souborů, aplikací nebo zpráv v telefonu.

Vytvoření seznamu úkolů

 1. Klepněte do textu poznámky, klepněte na Úkol Ikona Úkol a zadejte první položku.

 2. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.

 3. Seznam úkolů ukončíte dvojím klepnutím na Enter Ikona Enter.

Vytváření dalších druhů seznamů

 1. V poznámce proveďte některé z následujících kroků:

  • Chcete-li vytvořit seznam s odrážkami, klepněte na Seznam Ikona Seznam s odrážkami.
  • Pokud chcete vytvořit číslovaný seznam, klepněte na Další Ikona Další > Číslovaný seznam.
 2. Zadejte první položku.

 3. Klepněte na Enter Ikona Enter a napište druhou položku.

 4. Seznam ukončíte dvojím klepnutím na Enter Ikona Enter.

Vložení obrázku do poznámky

 1. Klepněte do poznámky a potom klepněte na Obrázek Ikona Vložit obrázek. (Pokud se zobrazí výzva ke stažení fotoaplikace Office Lens, klepněte na Přeskočit.)

 2. Potáhněte prstem do Alb a použijte jednu z následujících možností:

  • Pokud chcete udělat nový snímek a vložit ho do poznámky, klepněte na FotoaparátIkona Fotoaparát, vyfoťte snímek a klepněte na Přijmout.
  • Pokud chcete vložit stávající obrázek, klepněte na album, které ho obsahuje, klepněte na jeden nebo více obrázků a potom klepněte na Hotovo Ikona Hotovo.

Tip

Chcete vytvořit novou poznámku s obrázky vyfocenými telefonem? Udělejte jednu z těchto věcí:

 • Ve Windows Phone 8.1: Na úvodní obrazovce Tlačítko Start klepněte na Fotky Ikona Fotky a potáhněte prstem na Alba. Pak klepněte na Z fotoaparátu > Vybrat Ikona Vybrat > klepněte na obrázky, které chcete zahrnout do poznámky > Sdílet Ikona Sdílet > OneNote.
 • Ve Windows Phone 8: Na úvodní obrazovce Tlačítko Start klepněte na Fotky Ikona Fotky > Z fotoaparátu. Potom klepněte na Vybrat Ikona Vybrat > klepněte na obrázky, které chcete zahrnout do poznámky > Sdílet Ikona Odeslat obrázek > OneNote.

Poznámka

Fotoaplikace Office Lens umožňuje skenovat tabule, dokumenty a další předlohy pomocí fotoaparátu telefonu. Pokud ji chcete získat, klepněte po zobrazení výzvy k jejímu stažení na Stáhnout. Můžete si ji taky kdykoli stáhnout ze stránek Windows Phone Store.

Přidání zvuku do poznámky

 1. Klepněte do poznámky a potom klepněte na Zvuk Ikona záznamu zvuku.

 2. Nahrajte hlasovou poznámku.

 3. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Zastavit.

 4. Chcete-li zvuk přehrát, klepněte na Zvuková poznámka Ikona Zvuková poznámka.

Formátování textu poznámky

 1. V poznámce klepněte na některé slovo a potom přetáhněte kroužky na obou koncích vybraného textu tak, aby bylo zahrnuto první a poslední slovo, které chcete formátovat.

 2. Klepněte na Další Ikona Další > Formát.

 3. V části Formát klepněte na formátování textu, které chcete použít.

  Možnosti formátování textu jsou následující: Tučné Ikona tučného písma, Kurzíva Ikona kurzívy, Podtržení Ikona podtržení a Přeškrtnutí Ikona přeškrtnutí.

 4. Pokud chcete při psaní ukončit formátování, klepněte za vybraný text, klepněte na Další Ikona Další > Formát. Dalším klepnutím na ikonu vypnete aktuální formátování.

Tip

Pro vybraný text můžete použít víc než jednu možnost formátování. Nejprve vyberte text, který chcete formátovat, klepněte na Další Ikona Další > Formát a zvolte první možnost formátování. Potom znovu klepněte na Další Ikona Další > Formát a zvolte jinou možnost formátování.

Zahájení nové stránky v poznámkovém bloku

 • Na obrazovce OneNote klepněte na poznámkový blok (může být otevřený nebo zavřený), klepněte na oddíl a potom na Nová Ikona Nová poznámka.

Odstranění stránky

 1. V aplikaci OneNote otevřete část poznámkového bloku se stránkou, kterou chcete odstranit.

 2. Klepněte na stránku a přidržte ji a potom klepněte na příkaz Odstranit.

 3. V okně se zprávou Chcete odstranit stránku? klepněte na Ano.

  Pokud je poznámkový blok uložený ve službě OneDrive nebo na webu služby SharePoint, odstraní se stránka z telefonu i serveru.

 4. Chcete-li odstranit právě otevřenou stránku, klepněte na Další Ikona Další > Odstranit > Ano.

Tip

Můžete také odstranit několik stránek najednou. V oddíle se stránkami, které chcete odstranit, klepněte na Další Ikona Další > Vyberte stránky > klepněte na stránky, které chcete odstranit > Odstranit Ikona Odstranit > Odstranit.

Odeslání poznámky e-mailem

 1. V aplikaci OneNote otevřete poznámku, kterou chcete odeslat jako přílohu e-mailu.

 2. Klepněte na Další Ikona Další > Sdílet a potom na e-mailový účet, který chcete použít k odeslání poznámky.

 3. Zadejte příjemce e-mailu a ostatní informace a potom klepněte na Odeslat Ikona Odeslat e-mail.

Související téma

Sdělte nám svůj názor.