Nový telefon?

Vyzváněcí tóny, zvuky a hlasitost

Vyzváněcí tóny a zvuky vám pomohou rozhodnout, zda máte věnovat pozornost svému telefonu. K různým typům upozornění lze přiřadit rozdílné zvuky a k různým lidem rozdílné vyzváněcí tóny.

Pokud se však nacházíte v místech, kde by zvonění nebo vyzvánění mohlo vyvolat pohoršení nebo rozpaky, bude vás zajímat, kde se nacházejí tlačítka pro změnu hlasitosti. Můžete je využít k zesílení nebo zeslabení hovorů či hudby nebo k rychlému ztlumení telefonu. Na obrazovce Nastavení můžete zvolit, zda při použití tlačítek hlasitosti přejde telefon do režimu vibrací nebo se úplně ztlumí.

Můžete také vytvořit vlastní vyzváněcí tóny. Další informace naleznete v tématu Vytvoření vyzváněcích tónů.

Změna vyzváněcího tónu kontaktu

 1. Na úvodní obrazovce klepněte na dlaždici Lidé a potom přesunutím zobrazení přejděte na položku Vše.

 2. Klepněte na kontakt, který chcete změnit.

 3. Klepněte na ikonu Upravit Ikona Upravit.

 4. Klepněte na položku Vyzváněcí tón a potom na vyzváněcí tón, který chcete přiřadit.

Změna dalšího vyzváněcího tónu nebo upozornění

 1. Z úvodní obrazovky přejděte přesunutím zobrazení doleva do seznamu aplikací a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení > Vyzváněcí tóny + zvuky.

 2. Klepněte na typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, který chcete změnit, a zvolte požadovaný zvuk.

Ztišení vyzvánění pomocí tlačítek pro ovládání hlasitosti

 1. Stisknutím tlačítka hlasitosti směrem nahoru nebo dolů zobrazte panel pro ovládání hlasitosti.

  Panel pro ovládání hlasitosti
 2. Klepněte na ikonu Vyzvánění Ikona Vyzvánění. Pokud jsou v Nastavení zapnuty Vibrace, telefon přejde do režimu Vibrace Ikona Vibrace. Pokud vibrace nastaveny nejsou, telefon přejde do Tichého režimu Ikona Tichý režim.

Volba nastavení vyzvánění a vibrací

 1. Z úvodní obrazovky přejděte přesunutím zobrazení doleva do seznamu aplikací a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení > Vyzváněcí tóny + zvuky.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete, aby telefon vibroval i v tichém režimu, zapněte možnost Vibrace.
  • Pokud nechcete, aby telefon v tichém režimu vibroval, vypněte možnost Vibrace.

Související téma

Sdělte nám svůj názor.