Lidé a e-maily

Nastavení nebo odstranění e-mailového účtu

Podle nastaveného e-mailového účtu se v telefonu mohou zobrazit také další položky z vašeho účtu (například kontakty, kalendář, úkoly a jiné).

Poznámky

K nastavení e-mailového účtu v telefonu je nutné funkční připojení prostřednictvím mobilních dat nebo Wi-Fi. Další informace naleznete v tématu Připojení k síti Wi-Fi.

Pokud máte kontakty uložené v počítači, bude je před synchronizací s telefonem nutné importovat do služeb Windows Live nebo jiné online služby. Postup naleznete v tématu Import kontaktů z počítače.

Nastavení účtu služeb Windows Live nebo Hotmail

Při prvním nastavení telefonu budete požádáni o přihlášení pomocí svého účtu Windows Live ID. Pokud se v danou chvíli nepřihlásíte nebo pokud používáte několik účtů Windows Live ID či Hotmail, můžete pomocí následujících kroků nastavit svůj primární účet Windows Live ID nebo doplňkové účty Windows Live ID. Pokud si nejste jisti, který účet Windows Live ID je nejvhodnější při prvním přihlášení použít, naleznete potřebné informace v tématu Který účet Windows Live ID mám použít.

 1. Z úvodní obrazovky přejděte přesunutím zobrazení doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na položky Přidat účet > Windows Live.

 3. Pokud jste se pomocí účtu Windows Live ID nepřihlásili již během nastavování, zobrazí se obrazovka Před přihlášením. Na této obrazovce klepněte na tlačítko Další.

 4. Klepněte do pole E-mailová adresa a zadejte účet Windows Live ID.

 5. Klepněte do pole Heslo a zadejte heslo služeb Windows Live.

 6. Klepněte na položku Přihlásit.

  E-mail, kontakty, kalendář, fotografie a informační kanály služeb Windows Live se budou synchronizovat s telefonem.

Poznámky

 • První účet Windows Live, který nastavíte, nebudete moci z telefonu odstranit.
 • Pokud v telefonu nastavíte další účty Windows Live ID, fotografie z těchto dalších účtů se s telefonem nebudou synchronizovat. Tyto účty Windows Live ID také nebudete moci používat k hraní her Xbox LIVE ani k práci s předplatným Zune Music Pass. Další informace naleznete v tématu Který účet Windows Live ID mám použít.

Nastavení účtu Google

Po instalaci nejnovější aktualizace pro telefon už nebudete moci do telefonu přidat kontakty ani kalendář služby Google, pokud nemáte placený účet služby Google Apps. Nadále však budete moci přidat účet Google a dostávat e-maily. Pokud chcete získat další informace a pokyny k nastavení účtu služby Google Apps, přečtěte si téma Nejčastější dotazy týkající se synchronizace e-mailů, kontaktů a kalendářů služby Google.

 1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Google.

 3. Klepněte do pole E-mailová adresa a potom zadejte své uživatelské jméno.

 4. Klepněte do pole Heslo, zadejte svoje heslo a potom klepněte na možnost Přihlásit.

 5. Klepněte do pole Vaše jméno, zadejte jméno, které se má zobrazovat pro odesílané zprávy, a potom klepněte na možnost Přihlásit.

  E-maily služby Google Mail se budou synchronizovat s telefonem.

Nastavení účtu Yahoo! Mail

 1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na položku Přidat účet > Yahoo! Mail.

 3. Klepněte do pole E-mailová adresa a zadejte účet Yahoo! ID.

 4. Klepněte do pole Heslo a zadejte svoje heslo.

 5. Klepněte na položku Přihlásit.

  Účet služby Yahoo! Mail se bude synchronizovat s telefonem.

Nastavení e-mailového účtu Microsoft Exchange nebo Office 365

Můžete nastavit e-mailové účty v systému Microsoft Exchange Server (ten využívá mnoho pracovních účtů), účty využívající protokol Exchange ActiveSync (včetně účtů webové aplikace Outlook Web App) a účty služeb Office 365.

 1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na položky Přidat účet > Outlook.

 3. Klepněte do pole E-mailová adresa a potom zadejte svou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte do pole Heslo a zadejte svoje heslo.

 5. Klepněte na položku Přihlásit. Pokud telefon nalezne nastavení účtu, budou se vaše e-maily, kalendář a kontakty synchronizovat s telefonem. V takovém případě můžete přejít ke kroku 8. Jestliže nastavení nebude nalezeno, pokračujte následujícím krokem.

 6. Na obrazovce Outlook proveďte následující akce a potom klepněte na položku Přihlásit se:

  Pole Akce

  E-mailová adresa

  Ověřte, zda je zobrazena správná e-mailová adresa.

  Heslo

  Klepněte na možnost Zobrazit heslo a ověřte správnost hesla.

  Uživatelské jméno

  Ověřte správnost uživatelského jména.

  Pokud se například váš pracovní e-mailový účet nachází v systému Microsoft Exchange Server a vaše e-mailová adresa je petrk@contoso.com, jako své uživatelské jméno zadáte petrk.

  Doména

  Zadejte název domény svého účtu.

  Doména je součást údajů, které můžete používat pro přihlášení k počítači. Pokud se například přihlašujete jako uživatel název_domény\petrk, jako název své domény zadejte část název_domény.

  Jestliže používáte účet webové aplikace Outlook Web App nebo hostovaný účet systému Microsoft Exchange, zpravidla doménu neuvádíte. Pole Doména ponecháte v takovém případě prázdné.

 7. Pokud se správné nastavení nepodaří nalézt, klepněte na položku Upřesnit, proveďte následující kroky a potom klepněte na položku Přihlásit:

  • Klepněte do pole Server a zadejte adresu serveru. Jedná se o webovou adresu, kterou používáte pro přístup ke svému e-mailu ve webovém prohlížeči pomocí webové aplikace Outlook Web App. Jestliže tuto adresu neznáte, zjistěte ji pomocí kroků v následujícím postupu, případně se obraťte na správce systému.
  • Klepněte na položku Zobrazit všechna nastavení a potom ověřte správnost nastavení Server vyžaduje šifrované připojení protokolem SSL. Pokud si nejste jisti, poraďte se se správcem systému.
 8. Pokud se po malé chvíli zobrazí zpráva, že je nutné zadat nové heslo, klepněte na položku Nastavit, potom klepněte do pole Nové heslo a zadejte heslo odpovídající požadavkům na zabezpečení. Klepněte do pole Potvrzení hesla, zadejte stejné heslo a potom klepněte na tlačítko Hotovo.

  Další informace o zamykací obrazovce naleznete v tématu Nejčastější dotazy týkající se zamykací obrazovky.

Vyhledání údajů systému Exchange Server v aplikaci Microsoft Outlook 2010 v počítači

 1. V aplikaci Microsoft Outlook 2010 klikněte v nabídce Soubor na příkaz Nastavení účtu a potom na položku Nastavení účtu.

 2. Klikněte na název e-mailového účtu systému Microsoft Exchange a potom na tlačítko Změnit.

 3. Klikněte na položku Další nastavení

 4. Klikněte na kartu Připojení, potom na tlačítko Nastavení proxy serveru Exchange a poznačte si adresu serveru uvedenou v poli Pro připojení k serveru proxy pro server Exchange použít následující adresu URL.

Nastavení e-mailového účtu poskytovatele internetových služeb

 1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na položky Přidat účet > Jiný účet.

 3. Klepněte do pole E-mailová adresa a potom zadejte svou e-mailovou adresu.

 4. Klepněte do pole Heslo a zadejte svoje heslo.

 5. Klepněte na položku Přihlásit.

 6. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud se podaří nalézt správná nastavení, počkejte, než se v telefonu dokončí synchronizace, a potom začněte e-mail používat. Právě jste dokončili nastavení účtu v telefonu.
  • Pokud se nastavení nepodaří najít, ověřte správnost uživatelského jména a hesla a potom klepněte na možnost Zkusit znovu. Pokud se nastavení stále nedaří najít, klepněte na položku Upřesnit a potom zadejte nastavení ručně pomocí následujícího postupu.

Ruční zadání nastavení e-mailového účtu (rozšířené nastavení)

K ručnímu zadání nastavení účtu potřebujte informace, jako je například typ e-mailového účtu (POP, nebo IMAP) nebo adresa serveru příchozí pošty. Úplný seznam těchto údajů najdete v následující tabulce. Tyto informace jsou obvykle uvedeny na webových stránkách poskytovatele e-mailové služby.

 1. Na obrazovce Rozšířené nastavení klepněte na položku Internetový e-mailový účet.

 2. Postupujte podle následujících pokynů:

  Pole Akce

  Název účtu

  Zadejte popisný název účtu.

  Jedná se o název účtu, který se bude zobrazovat v telefonu.

  Vaše jméno

  Zadejte své jméno.

  Jedná se o jméno, které se zobrazí v e-mailových zprávách odeslaných z tohoto účtu.

  Server příchozí pošty

  Zadejte název serveru příchozí pošty.

  Ten obvykle obsahuje výrazy IMAP nebo POP (podle typu e-mailového účtu).

  Příklad adresy serveru příchozí pošty: imap.contoso.com nebo incoming.contoso.com

  Typ účtu

  Klepněte na možnost POP3 nebo IMAP4.

  Uživatelské jméno

  Zadejte své uživatelské jméno.

  Heslo

  Zadejte své heslo.

  Server odchozí pošty (SMTP)

  Zadejte název serveru odchozí pošty.

  Název serveru odchozí pošty obvykle obsahuje výraz SMTP.

  Příklad adresy serveru odchozí pošty: smtp.contoso.com

  Server odchozí pošty vyžaduje ověření

  Ověřte správnost tohoto nastavení.

  Použít stejné uživatelské jméno a heslo pro odesílání e-mailů

  Ověřte správnost tohoto nastavení.

 3. Klepněte na položku Upřesnit nastavení, ověřte, zda jsou všechna nastavení správná, zvolte nastavení pro stahování a poté klepněte na položku Přihlásit se.

Odstranění e-mailového účtu

 1. Z úvodní obrazovky přejděte doleva do seznamu Aplikace a klepněte na ikonu Nastavení Ikona Nastavení. Potom klepněte na možnost E-mail+účty.

 2. Klepněte na účet, který chcete odstranit z telefonu, přidržte jej, klepněte na možnost Odstranit a potom ještě jednou na položku Odstranit.

Poznámka

První účet služeb Windows Live, který nastavíte, nelze z telefonu odstranit.

Související témata

Sdělte nám svůj názor.