Възможност за свързване

Свързване към Wi-Fi мрежа

Независимо дали сте вкъщи, на работа, или някъде навън, вероятно ще намерите Wi-Fi мрежи, към които телефонът с Windows Phone може да се свърже. Wi-Fi връзката може да спести мобилни данни – освен това често е по-бързо от мобилната връзка и дори може да спести заряд на батерията. Все пак можете да вършите повечето от нещата, които вършите и с връзка за мобилни данни, като например да сърфирате в мрежата, да изтегляте приложения, да предавате поточно и много други.

Съществуват няколко начина за свързване с Wi-Fi – като се започне от първоначалното настройване на телефона. Ако изберете да използвате "Индикатор Wi-Fi", може да се свързвате с отворени Wi-Fi мрежи, познати за индикатора, или с мрежи, споделени с вас от вашите контакти. Ще разполагате с интернет достъп, без да се налага да извършвате самостоятелно действия за свързване. (Възможно е "Индикатор Wi-Fi" да не е наличен за всички страни или региони, като освен това индикаторът е наличен само за Windows Phone 8.1. Проверете с коя версия на софтуера разполагате и научете дали е налична актуализация.)

Разбира се винаги можете сами да се свързвате с Wi-Fi мрежа.

Самостоятелно свързване към Wi-Fi мрежа

 1. В списъка с приложения докоснете Настройки икона "Настройки" > Wi-Fi.

 2. Уверете се, че опцията Wi-Fi мрежа е зададена на Вкликона "Контрола за включване".

  Когато функцията Wi-Fi е включена, вашият телефон ще търси налични Wi-Fi мрежи в района. Ако е намерена мрежа, ще видите изписано името, както и дали мрежата е отворена, или е защитена.

 3. Докоснете мрежата, към която искате да се свържете.

 4. Ако се свързвате със защитена мрежа и получите подкана за въвеждане на парола, въведете я.

 5. (по избор) Ако използвате "Индикатор Wi-Fi" и искате да споделите достъпа до мрежата с контактите си, поставете отметка в квадратчето Споделяй мрежата с контактите. Ако не искате да споделите съответната мрежа, премахнете отметката от квадратчето.

  Ако решите да я споделите с контактите си, те ще получат интернет достъп, когато са в обхвата на мрежата и са свързани с нея, но няма да видят паролата на мрежата.

 6. Докоснете Готово за свързване.

Съвети

 • За да научите за Wi-Fi хотспотовете, включително как да виждате тези в близост до вас на карта и да се свързвате автоматично към такива, предложени от вашия мобилен оператор, вижте Откриване на Wi-Fi хотспотове. Когато се свържете с Wi-Fi мрежа, телефонът ви ще изпраща информация за връзките до Microsoft, ако е поставена отметка в квадратчето до Изпращай информация за Wi-Fi връзките за по-лесно откриване на Wi-Fi в близост в Настройки икона "Настройки" > Wi-Fi > Управление. За да научите каква конкретна информация се събира, вижте Декларацията за поверителност за Windows Phone 8.1.
 • Отворените мрежи не са защитени. Например всеки може да се свърже с тях и вероятно да види какво правите. Внимавайте при извършването на дейности онлайн, изискващи лична или поверителна информация, или изчакайте да получите възможност за свързване с надеждна защитена мрежа, преди да извършвате тези дейности.
 • Разполагате с компютър или таблет, работещ с Windows 8.1? Влезте в Настройки икона "Настройки" > Синхр. на настройки на телефона с Windows Phone 8.1 и включете Пароли икона "Контрола за включване". След това ще се наложи да въведете парола за мрежата само веднъж – останалите ви устройства ще се свързват автоматично с мрежата, когато тя е в обхват. За допълнителна информация относно начина на работа на функцията вижте Синхронизиране на настройките на Windows Phone.

Сродни теми

Споделете мнението си